Stöd Ellel


Bön

För att vårt arbete skall bära frukt, är det viktigt att det finns människor som ber för arbetet. Vi har några PSG – prayer support Group (bönestödgrupper), som möts en gång i månaden och ber för arbetet. För närvarande finns sådana grupper i Uppsala, Stockholm och Örebro, Men vi vill gärna ha flera PSG-grupper på andra orter.

Om du önskar bli med i en PSG-grupp, eller funderar på att starta en ny, är du välkommen att höra av dig till Ellel-kontoret.


Ekonomiskt

Vårt arbete är beroende av ekonomiskt stöd. Många av de som kommer för samtal och förbön, har inte möjlighet att betala, och vi önskar hjälpa alla som behöver hjälp, inte bara de som har god ekonomi.

Våra inkomster från undervisningskurser, försäljning av böcker och CD täcker ungefär 60% av kostnaderna för att driva arbetet. Vi är därför beroende av att människor stödjer oss ekonomiskt.

Vi är tacksamma för alla gåvor, små eller stora. Många ger ett fast månatligt belopp, detta ger oss en mera förutsägbar ekonomi, som betyder mycket för oss.

Du kan ge en gåva via Ellels bankgiro 491-8827, eller Swish: 123 693 18 77."För att vårt arbete

skall bära frukt,

är det viktigt att

det finns människor

som ber för arbetet."