Kalender 


2022


Februari

5-6 februari: Undervisningshelg, Frälsningsarmén i Gävle

11-13 februari: Helanderetreat, Götabro kursgård

18-20 februari: UTFORSKA del 5 och 6, Götabro kursgård


Mars

25-27 mars: Helanderetreat, Götabro kursgård


April

8-10 april: UTFORSKA del 7 och 8, Götabro kursgård


Maj

6-8 maj: Helanderetreat, Götabro kursgård

13-15 maj: UTFORSKA del 9 och 10, Götabro kursgård


Augusti

19-21 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård


September

16-18 september: UTFORSKA B, del 1 och 2, Götabro kursgård


Oktober

21-23 oktober: Helanderetreat, Götabro kursgård


November

11-13 november: UTFORSKA B, del 3 och 4, Götabro kursgård

18-20 november: Helanderetreat, Götabro kursgård