Kalender 


2022


November

29-30 november: Zoom kvällskurs: Hur ber vi för barn och ungdomar?2023


Januari

28 januari: Zoomkurs: Att känna Guds fadershjärta


Februari

10-12 februari: UTFORSKA B, del 5 och 6, Götabro kursgård

24-26 februari: UTFORSKA A del 1 och 2, Götabro kursgård


Mars

10-12 mars: Helanderetreat, Götabro kursgård

24-26 mars: UTFORSKA B, del 7 och 8, Götabro kursgård


April

14-16 april: Helanderetreat, Götabro kursgård

28-30 april: UTFORSKA A, del 3 och 4, Götabro kursgård


Maj

12-14 maj: UTFORSKA B, del 9 och 10, Götabro kursgård


Augusti

18-20 augusti: Helanderetreat, Götabro kursgård


September

15-17 september: UTFORSKA A, del 5 och 6, Götabro kursgård

28-30 september: Helanderetreat, Götabro kursgård


Oktober

13-15 oktober: UTFORSKA A, del 7 och 8, Götabro kursgård


November

10-12 november: Helanderetreat, Götabro kursgård

24-26 november: UTFORSKA A, del 9 och 10, Götabro kursgård