Själavård


Vi erbjuder själavård i första hand vid våra helanderetreater, där man genom en helg får god tid för personligt samtal med förbön.


Vi kan även erbjuda tillfälle för enskilda samtal, om man av någon anledning inte har möjlighet att delta i en helanderetreat. Men för att ett samtal skall göra en skillnad, är det viktigt att den som får samtalet också får god undervisning. Jesus arbetade oftast på detta sätt, han undervisade folket innan han helade.


I helanderetreaterna ges några undervisningspass. Det är önskvärt att den som kommer för ett enskilt samtal som förberedelse har gått någon Ellelkurs innan samtalet, eller i alla fall har läst någon av våra böcker.


Vi tillämpar tystnadsplikt i allt vi gör, så du kan vara trygg när du kontaktar Ellel Sverige.


Läs mer om våra helanderetreater.Om du önskar delta i en helanderetreat, ring:

Stig och Anki Alesand: telefon 070-629 31 40


Om du önskar ett enskild samtal, ring Ellels kontorstelefon 072-749 31 40.


Du kan även kontakta oss här.
"Det helande

och den befrielse

Gud gav var så stor

att jag ser på livet

som före och efter

den helgen."

Vittnesbörd: